CSR

I Miralix  ønsker vi at være en troværdig leverandør, samarbejdspartner og arbejdsplads. Det betyder bl.a., at vi gerne vil vise, at det vi siger, vi gør, også er det vi gør i praksis – ligesom det også betyder, at vi ønsker at være transparante omkring vores tiltag og måde at arbejde på.

I den forbindelse har vi, via Valified.com, valideret vores indsats mht. miljø, socialt ansvar og ledelse, i form af en såkaldt ESG-rapport (=Environment, Social & Governance). Det er en bæredygtighedsrapport, som laves i forbindelse med årsrapporten.

ESG rapport for Miralix

Miralix' code of conduct

Miralix A/S ønsker på følgende områder at:

Menneskerettigheder og anti-korruption:

 • støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sikre at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder.
 • opretholde foreningsfriheden og anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Konkret betyder det:

 • at vi i vores valg af leverandører sikrer, at de har et CSR-kodeks, som understøtter vores holdninger.
 • at vi ikke spørger til folks foreningstilknytning i ansættelses øjemed.

Arbejdstagerrettigheder

 • støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold (forskelsbehandling på grund af race, farve, alder, køn, civilstand, seksuelt tilhørsforhold, sprog, religion, mentalt eller fysisk handikap, sundhedsmæssig tilstand, politisk anskuelse, national eller social oprindelse.

Konkret betyder det:

  • at vi i vores valg af leverandører sikrer, at de på samme vis støtter op omkring udryddelse af tvangsarbejde og børnearbejde.
  • at Miralix ikke forskelsbehandler når der ansættes, forfremmes eller opgavefordeler.
  • at Miralix via Code of Care i Hedensted Kommune, har fokus på at øge det sociale ansvar ved at ansætte mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

Arbejdsmiljø
Forpligte os til at sørge for, at arbejdsmiljøet er af en sådan standard i forhold til den tekniske udvikling, at vores medarbejdere ikke udsættes for påvirkninger eller risici, der kan skade deres helbred på kort eller lang sigt. Det drejer sig både om arbejdsbetingede sygdomme og ulykker.

Konkret betyder det:

 • løbende arbejdspladsvurdering for alle områder i virksomheden.
 • årlige medarbejderudviklingssamtaler.
 • sundhedsforsikring og sundhedsordning med fitnessmulighed, fysioterapi o.lign.

Miljø

Forpligte os til regelmæssigt at udvikle og vedligeholde vores arbejdsprocesser og systemer til håndtering og forebyggelse af de væsentlige miljøforhold, der gælder for vores aktiviteter (materialespild- og forbrug, relevant energiforbrug, sortering og genanvendelse).

Som software-virksomhed påvirker vi i Miralix primært miljøet med via vores affald, energiforbrug og transport. Det er vigtig for os, at reducere det miljø aftryk vi sætter, samt hjælpe vores kunder med at gøre det samme.

Vores primære fokusområde vil være at arbejde med energioptimering, i hele vores serviceleverance, lige fra produktudvikling, hen over installation og dagligt drift, for derved at give kunderne mulighed for at få en grøn kontaktcenterløsning. Vores miljømål er at tage to initiativer årligt, der understøtter FN’s 17 verdensmål.

Konkret ønsker vi at:

 • beskytte miljøet via omtanke og bæredygtighed i vores tankegang og ledelsessystem. Derfor har vi implementeret principperne fra ISO 14001 som miljøledelsessystem og pr. 07. juni 2021 er vi certificeret af DNV efter ISO 14001:2015 standarden.
 • imødekomme de grønne behov vores kunder og partnere efterspørger, via ressourceoptimering i vores softwareløsninger og ydelser.
 • digitalisere hvor vi kan i hele serviceleverancen.
 • vores indkøb og valg af leverandører, skal understøtte vores miljøpolitik.

Læs mere om vores miljøindsats her.

I øvrigt

Endvidere er det vores hensigt at respektere og overholde yderligere særlige forhold, der måtte være indeholdt i kundeaftaler og -kontrakter.

Vi stiller os som virksomhed åbne og villige til at acceptere uanmeldte kontrolbesøg af både kunder og af 3. part og fremlægger i denne forbindelse gerne al nødvendig og relevant dokumentation.

Klar til at se, hvordan Miralix-løsningen virker?

Miralix er Microsoft Gold Communications partner
Miralix er Eliteleverandor til det offentlige 2021
Miralix er certificeret af DNV efter ISO 14001 standarden

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.