Miralix Desktop Agent:
Modtag kø-opkald og henvendelser fra Kontaktcenteret

Miralix Desktop Agent er en brugerlicens, som gør det muligt at håndtere opkald og henvendelser via Miralix Desktop-klienten. Licensen er udviklet til kontaktcentermedarbejdere og giver både mulighed for at være med i plukkekøer, et ubegrænset antal opkaldskøer og henvendelseskøer på forskellige niveauer.

Der findes to andre licenser, der også giver adgang til Miralix Desktop-klienten. Nederst på siden kan du sammenligne licenserne.

Med en Miralix Desktop Agent-licens kan du:

  • være medlem af et ubegrænset antal opkalds-køer samt plukkekøer.
  • være medlem af et ubegrænset antal henvendelseskøer.
  • se opkaldsinformation for igangværende opkald i dine opkalds-køer.
  • se dine kollegaers tilgængelighed via staus fra kalender, telefon, mobil, opgaver, noter, Microsoft Teams og Skype for Business.
  • sætte og fjerne noter, f.eks. ved pauser. Du kan enten bruge firmaets fælles noter eller oprette dine egne.
  • tilføje kontakter og kontaktgrupper, hvis du har brug for det.
  • få mulighed for automatiske opslag i f.eks. et CRM- eller ERP-system.

Du kan tilvælge Miralix Chat, så du og dine kollegaer kan kommunikere med hinanden – f.eks. i forbindelse med sagsbehandling – mens er opkald er i gang.

Du kan også tilvælge Miralix Task-to-Chat, som gør det muligt at oprette og tildele opgaver fra f.eks. dit CRM-system til ledige agenter, via chat.

Har du brug for opsætning i Miralix Supervisor Add-on kan dette tilkøbes som konsulentydelse.

Har både du brug for at besvare opkald på kontoret og på farten, så vælg en Miralix Duo Agent-licens. Den giver dig en Miralix Desktop Agent-licens og en Miralix Go Agent-licens til vores mobil app til en fordelagtig pris.

Miralix-KontaktCenter-Agent

Sammenligning af licenser, der kan
logge ind i Miralix Desktop-klienten:

Nedenfor kan du sammenligne de tre licenser, der alle kan logge ind i Miralix Desktop-klienten, men som giver adgang til forskellige funktioner.

Miralix Desktop Agent og Miralix Desktop Agent Lite-licenserne er beregnet til medarbejdere, der skal besvare kø-opkald.

Træk fingeren på tværs af skærmen for at se hele oversigten.

Miralix Desktop Miralix Desktop Agent Lite Miralix Desktop Agent
En komplet telefonbog med synkronisering af kontakter:
Statusoverblik på firmakontakter:
Sæt og fjern note:
Visning af navnet på kollegaer der ringer:
Omstilling af opkald til kollegaer:
Chat (tilvalg):
Voicemail (tilvalg):
Log ind og ud af én kø:
Log en anden agent ind og ud af en kø:
Få kø-overblik og se oplysninger om én kø:
Få kø-overblik og se oplysninger om flere køer:
Få mulighed for automatiske opslag i f.eks. et CRM- eller ERP-system:
Log ind og ud af et ubegrænset antal køer:

Vælg Miralix Desktop Agent og nyd følgende fordele:

Vær med i et ubegrænset antal køer

– og i forskellige niveauer, så I får besvaret flest mulige opkald.

Se tilgængelighed

– via status fra kalender, mobil, telefon, opgaver, Microsoft Teams og Skype for Business.

Lav ‘hot items’

– og præsenter dine kunder for vigtige beskeder, f.eks. driftsinformation, inden de viderestilles til en medarbejder.

Aktivér ‘sidst talt med’

– så kunder, der ringer tilbage, kan blive stillet om til den medarbejde, de sidst har talt med.

Aktivér callback

– og giv dine kunder mulighed for at blive ringet op af en agent, hvis der er kø, når de ringer.

Få adgang til intern chat

– så du kan samarbejde med dine kollegaer, f.eks. mens et opkald er i gang.

Balancér fordelingen af opkald

– alt efter hvem der har været ledig længst, så belastningen fordeles over alle tilgængelige agenter.

Se dagens servicelevel

– og reager hurtigt på dårlig performance.

Få adgang til administrationsmodulet

Se og tilpas opsætningen af din løsning i Miralix Supervisor Add-on.

Integrer med andre systemer

– f.eks. dit CRM-system, så du kan se info derfra og være på forkant af kundeforespørgsler.