Få den bedste start med
din Miralix-løsning:

Få den bedste start med din Miralix-løsning:

Lad os hjælpe dig godt i gang

Hos Miralix ved vi, at et godt produkt ikke er nok i sig selv. Det er selvfølgelig kernen i det vi tilbyder, men for at du og dine kollegaer kommer godt i gang med at bruge jeres nye løsning og får fuldt udbytte af den allerede fra starten, er det nødvendigt at tænke hele jeres virksomhed ind.

Derfor står vores medarbejdere klar til at hjælpe jer igennem behovsafklaring, planlægning og projektledelse, implementering og uddannelse – også hvis I starter med et proof of concept-forløb. Alt sammen er det med til at sikre, at I får den bedste start med jeres nye Miralix-løsning.

Læs hvordan vi kan hjælpe jer i hver fase i afsnittene nedenfor.

Behovsafklaring

Når du skal vælge et nyt KontaktCenter, skal du først og fremmest afklare, hvad din arbejdsplads har brug for. Det står vi klar til at hjælpe jer med, så vi sammen sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om jeres ønsker og får skræddersyet løsningen til jeres specifikke behov.

Vi hjælper allerede +300 kunder på tværs af brancher og har derigennem opbygget stor erfaring, og unik indsigt i, hvordan Miralix-løsningen kan sættes op, så den skaber størst mulig forretningsmæssig værdi for din arbejdsplads, gør arbejdet nemmere for jeres agenter og skaber de bedste serviceoplevelser for jeres kunder.

Én af de ting, der skal kigges på, er hvilke funktioner du og dine kollegaer har brug for. Kan I nøjes med de funktioner, I måske har i forvejen eller er der flere/nye funktioner, der kan gøre arbejdsdagen nemmere for jer?

Hvis du gerne vil forberede dig til dialogen omkring jeres behov, kan du læse vores guide med 10 tips til succesfuld implementering af et nyt kontaktcenter.

https://www.miralix.dk/wp-content/uploads/Bliv_Miralix-partner_-640x426.jpg

Projektledelse

Som tidligere nævnt, er det nødvendigt at tænke hele jeres virksomhed ind, når I implementerer et nyt KontaktCenter. Det er nemlig med til at sikre, at du og dine kollegaer kommer godt i gang med at bruge jeres nye løsning og får fuldt udbytte af den allerede fra starten.

Derfor står vores projektafdeling klar til at hjælpe jer igennem planlægning og projektledelse, implementering og uddannelse. Alt sammen er det med til at sikre, at I får den bedste start med jeres nye Miralix-løsning.

Læs hvordan vi kan hjælpe jer i hver fase i afsnittene nedenfor.

https://www.miralix.dk/wp-content/uploads/Planlaegning_og_projektledelse_ifm_implementering_af_Miralix_KontaktCenter.jpg

Implementering

Som du vil høre, når du taler med vores projektleder, er der nogle ting i forbindelse med implementeringen, som du eller dine kollegaer skal udføre. De ting beskriver vi hhv. i den intromail og den velkomstmanual, du modtager.

For at gøre det nemt for jer, har vi udarbejdet en tjekliste, der gennemgår de ting, I skal foretage jer eller forholde jer til. Tjeklisten, som indgår i velkomstmanualen, guider jer og giver jer et godt overblik over, hvor langt I er kommet og hvad der stadig skal gøres for at implementeringen kan gennemføres.

I velkomstmanualen vil du også modtage en oversigt over, hvem af vores medarbejdere, du vil komme i kontakt med i forbindelse med implementeringsforløbet.

Her kan du høre, hvordan Jesper Bertelsen oplevede implementeringen hos Nobia Denmark A/S:

Uddannelse

Det er vigtigt for os, at du og dine kollegaer kan nyde fordelene af jeres nye Miralix-løsning fra første dag. Derfor klæder vi jer godt på til at bruge de KontaktCenter-klienter, der indgår i løsningen, inden jeres Go-Live. Det sker igennem målrettede kurser og uddannelse.

Vores uddannelsesforløb er veltilrettelagte og pædagogiske, så I får en tryg overgang til det nye udstyr og dermed den bedst mulige start med løsningen.

Vi har i mange år undervist i brugen af vores KontaktCenter-klienter og derfor kender vi de behov og udfordringer jeres medarbejdere kan møde. Det gælder både receptionister, der skal bruge vores omstillingsbord; agenter og øvrige medarbejdere, der skal bruge vores Desktop-klient og/eller vores mobil app.

Vi underviser også i brug af klient applikationer som f.eks. Microsoft Teams og Skype for Business. For mange organisationer kan implementeringen af samarbejdsværktøjer som Teams og Skype for Business medføre store kulturændringer, og det kræver at dine medarbejdere ved, hvordan de skal bruge værktøjerne.

Miralix KontaktCenter_ Sådan kan vi hjælpe dig godt i gang

Idriftsættelse

Når I er blevet undervist, vores teknikere har installeret løsningen og den er konfigureret, skal løsningen idriftsættes.

Go-Live, som vi kalder det, er dér hvor løsningen rulles ud og erstatter jeres tidligere løsning.

Ligesom tidligere i processen, står vi selvfølgelig også klar til at hjælpe jer her. Hvordan vi bedst yder assistance her, afhænger af hvordan jeres løsning er og af hvad jeres ønsker er.

Som regel vil der være en medarbejder fysisk til stede hos jer til Go-Live, ligesom der også vil være en tekniker klar til at yde remote assistance. Idriftsættelsen kan også foregå 100 % online, hvis I foretrækker det.

Idriftsaettelse af Miralix KontaktCenter

Efter Go-Live står vores Helpdesk klar,
hvis I får brug for hjælp

Efter Go-Live står vores Helpdesk klar, hvis I får brug for hjælp

Efter en succesfuld Go-Live, overgår du og dine kollegaer til vores helpdesk, som vil varetage jeres drift.

Det er dem, I skal kontakte i forbindelse med spørgsmål, fejlmeldinger m.m.

Vores dygtige kundeservicespecialister står klar til at hjælpe dig på dansk 24/7. Support på engelsk er selvfølgelig også muligt, hvis du foretrækker det.

Se kontaktoplysninger og åbningstider på vores HelpDesk på vores Support-side.

Miralix Helpdesk - Få hjælp til dit kontaktcenter døgnet rundt

Klar til at se, hvordan Miralix-løsningen virker?

Miralix er Microsoft Gold Communications partner
Miralix er Eliteleverandor til det offentlige 2021
Miralix er certificeret af DNV efter ISO 14001 standarden