Miljøtiltag:

Sådan gør vi en aktiv indsats for miljøet

I Miralix vil vi gerne passe på miljøet og hjælpe vores kunder med at gøre det samme. Derfor gør vi en aktiv indsats for at mindske den påvirkning, vi som virksomhed og vores KontaktCenter-løsning har.

Som software udviklingshus påvirker vi primært miljøet via vores energiforbrug, transport og affald. Vores primære fokusområde er at arbejde med energioptimering i hele vores serviceleverance – lige fra produktudvikling, hen over installation og til daglig drift. På den måde får du som kunde mulighed for at få en grøn KontaktCenter-løsning. Vores miljømål er at tage to initiativer årligt, der understøtter FN’s 17 verdensmål.

Konkret ønsker vi at:

  • Beskytte miljøet via omtanke og bæredygtighed i vores tankegang og ledelsessystem. Derfor har vi implementeret principperne fra ISO 14001 som miljøledelsessystem og pr. 07. juni 2021 er Miralix certificeret af DNV efter ISO 14001:2015 standarden. Derudover er vores indsats med hensyn til bæredygtighed indenfor bl.a. miljø valideret i en såkaldt ESG-rapport
  • Imødekomme vores kunder og partneres grønne behov, via ressourceoptimering i vores KontaktCenter-løsninger og ydelser
  • Digitalisere vores serviceleverance, hvor vi kan
  • Vores indkøb og valg af leverandører skal understøtte vores miljøpolitik

Pt. har vi gjort følgende tiltag:

  • Vi har solceller på taget, som er med til at dække vores direkte strømforbrug. Resten af den strøm, vi bruger, kommer fra vindmøller
  • Vi har intelligent strømstyring i hele huset, hvilket bl.a. betyder, at lyset tænder og slukker automatisk. På den måde sikrer vi, at lyset kun er tændt i de lokaler, der er i brug
  • Vi har designet vores KontaktCenter, så de forskellige brugerklienter anvender så lidt strøm som muligt
  • Vores hosting er co2-neutral og drives udelukkende af strøm fra vindmøller
  • Vi har opsat el-ladestandere, som skal bruges når vi løbende udskifter vores firmabiler til mere miljørigtige modeller – og som kan bruges af medarbejdere og gæster

Vi er altså godt i gang og arbejder forsat på at mindske vores miljøpåvirkning i endnu højere grad. Derfor vil listen med vores miljøtiltag løbende blive længere

Miljøtiltag hos Miralix: Solceller og ladestandere

Klar til at se, hvordan Miralix-løsningen virker?

Miralix er Microsoft Gold Communications partner
Miralix er Eliteleverandor til det offentlige 2021
Miralix er certificeret af DNV efter ISO 14001 standarden