Miralix View:
Få overblik over jeres kaldsflow og performance

Træf beslutninger på et oplyst grundlag

Miralix View er et statistik-modul, som giver dig adgang til en lang række statistiske data fra Miralix’ KontaktCenter-løsning og præsenterer dem på en grafisk overskuelig måde.

I Miralix View kan du f.eks. se det totale antal opkald, antal tabte opkald, den gennemsnitlige kø-tid, antallet af omstillinger og medarbejder performance.

Miralix View giver et faktuelt billede af din virksomheds kaldsflow og af om alle opkald bliver besvaret, samt om opkaldene bliver besvaret indenfor den ønskede tid. På den baggrund kan du træffe beslutninger om justering og forbedring af virksomhedens telefoni på et oplyst grundlag.

Med Miralix View får du adgang til en række foruddefinerede dashboards og rapporter, så du nemt kan trække de data ud, der oftest anvendes. Du kan også vælge selv at skræddersy rapporterne, så de indeholder præcis den information, der er relevant for dig eller din afdeling.

Rapporterne kan enten trækkes ved behov eller automatisk sendes ud til udvalgte personer via mail på faste tidspunkter. F.eks. kan afdelingslederen i kundeservice hver mandag morgen modtage en rapport med sidste uges performance.

Gå i dybden med vigtige fokusområder

Miralix View har en drill down-funktion, som gør det muligt at gå fra et situationsoverblik og dybt ned i detaljen.

Det gør det muligt at få en detaljeret årsagsforklaring på en problemstilling – f.eks. kan rapporterne identificere antallet af tabte opkald, hvornår og hvorfor er der kø-belastninger samt hvor lange ventetider kunderne oplever etc.

Det er også muligt at foretage graduering af opkald – altså kan du selv vælge, hvilken periode du ønsker at se statistik for – om det f.eks. skal være for 6 måneder, et kvartal, en uge eller en enkelt dag.

Du kan identificere, hvor lang tid et opkald har ventet i antal minutter eller sekunder samt om der er opkald, som sendes tilbage til omstillingen. Du kan også få oplysninger om, hvornår opkald er tabt eller ubehandlede.

Ud fra disse oplysninger får du det bedste grundlag for at træffe de rigtige beslutninger i forbindelse med udarbejdelse af vagtplaner, bemanding m.m.

Miralix View giver dig adgang til statistiske data om dit KontaktCenter så du kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag
Miralix View giver dig rapporter med statistik om dit KontaktCenters performance

Vælg Miralix View og nyd følgende fordele:

Se performance

Få en grafisk præsentation af, hvordan virksomheden klarer sig.

Find vigtige detaljer

– og gå i dybden med dem.

Få rapporter tilsendt automatisk

Angiv selv, hvem der skal have hvilke rapporter og hvornår.

Nå jeres mål

Du og dine medarbejdere kan tilpasse jeres indsats og ressourcer efter at nå virksomhedens mål, når I kan se, hvordan I klarer jer.

Byg jeres egne rapporter

– eller brug en af standardrapporterne.

Tilgå View fra enhver browser

View kræver ingen installation og opdatering.

Klar til at se, hvordan Miralix-løsningen virker?

Miralix er Microsoft Gold Communications partner

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Miralix er AudioCodes Registered Partner. Kontakt os for mere information.